ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი:

სასწავლო ცენტრმა ILC ინგლისური ენის მასწავლებლად მოიწვია ამერიკელი პედაგოგი. სწავლების მიმართულება: საერთაშორისო გამოცდებისთვის (FCE ,TOEFL, IELTS) მომზადება; აკადემიური ინგლისური ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება; საერთასშორისო იურიდიული და ბიზნეს ინგლისური; საბანკო საქმე და ფინანსები; გაყიდვები და მარკეტინგი; საერთაშორისო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; იურიდიული/ტექნიკური წერა; ჯოშუა ჯოზეფ სტოველს აქვს პედაგოგიური განათლება (ინგლისური ენა და კომუნიკაციები, დამთავრებული აქვს პენსილვანიის კალიფორნიის ინსტიტუტი, M.S. სამართალი, საჯარო პოლიტიკა (ადმინისტრაციული სამართალი). როგორც ინგლისური ენის მაღალკვალიფიციურ პედაგოგს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება, ინგლისური ენის სწავლების სფეროში. ის მიწვეული იყო სხვადასხვა ქვეყნებში ,როგორც ინგლისური ენის სპეციალისტი. თანამშრომლობდა ოქსფორდის უნივერსიტეტთან. საქართველოში ის თანამშრომლობს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებთან.
ჯოშუა ჯოზეფ სტოვალი უძღვება ინგლისური ენის ON-LINE კურსებს.

ისნის სასწავლო ცენტრი, ინგლისური ენის სწავლის ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველებს სთავაზობს საუკეთესო არჩევანს, კვალიფიციური და გამოცდილი პედაგოგების ხელმძღვანელობით.

სწავლა წარმოებს დონეების მიხედვით თანამედროვე სასწავლო და მეთოდური მასალების, აუდიო ტექნიკის გამოყენებით, რომლის საშუალებით მსმენელი ყოველდღიურად გაიუმჯობესებს წერის, კითხვის, საუბრის და სმენის უნარ-ჩვევებს, გაიმდიდრებთ ლექსიკას, გამოთქმას, ინტონაციას, გრამატიკის ცოდნას, შეიძენს პრაქტიკულ და საჭირო სიტყვათა მარაგს. მეცადინეობა წარმოებს ჯგუფში, წყვილებში ან ინდივიდუალურად. ძირითადი სახელმძღვანელოების გარდა მსმენელებს გარკვეულ დონეზე ეძლევათ დამატებითი ლიტერატურა.

ILC-ში ჩარიცხვის წესი და სწავლების დონეები:

პირველ რიგში გაეცნობით სასწავლო ცენტრის პირობებს, შემდეგ შეავსებთ განცხადის ფორმას. ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე ჩაირიცხებით შესაბამის დონის ჯგუფში. ჯგუფი შედგება 3-6 მსმენელისაგან. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ. (თვეში 12 გაკვეთილი) ინტენსიურ კურსზე და ზაფხულის სკოლაში, კვირაში 5-6 დღე.

გთავაზობთ სწავლების სხვადასხვა დონეს:

 • Beginner
 • Elemenrary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper intermediate
 • Pre - Advanced
 • Advanced
 • Post-Advanced

ყოველი დონის დამთავრების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება, მისი შედეგების საფუძველზე მოხდება შემდეგ დონეზე გადაყვანა ან გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი.

ერთი თვის სასწავლო გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე შეადგენს:

ზოგადი კურსი

კურსის გავლა შესაძლებელია როგორც ამერიკელ, ასევე მაღალკვალიფიციურ ქართველ პედაგოგებთან. ამერიელ პედაგოგთან სწავლის დაწყება შესაძლებელია Upper-Intermediate (IV)დონედან. სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ინტეგრირებული კურსის გავლა: გრამატიკას დაეუფლოთ ქართველ პედაგოგთან, საუბარსა და ლექსიკას ამერიკელ პედაგოგთან. ჯგუფში 5-6 მოსწავლე, გაკვ. ხანგრძლივობა 1,5 სთ., გავეთილი ტარდება კვირაში 3-ჯერ.

მოზრდილთათვის

 • I-II დონე 85 ლარი.
 • III დონე 90 ლარი, IV დონე 100 ლარი
 • V-VI დონე 120 ლარი.
 • VII-VIII დონე 130 ლარი.
 • წყვილში მეცადინეობა: 140 ლარი

 • ამერიკელ პედაგოგთან: 1 თვე 180 ლარი (ჯგუფში)

  მოსწავლეთათვის

 • I-II დონე 65 ლარი.
 • III დონე 70 ლარი.
 • IV დონე 80 ლარი.
 • V დონე 90 ლარი.
 • VI-VII დონე 100 ლარი.
 • VIII დონე 120 ლარი.
 • წყვილში მეცადინეობა:I-IV დონე 100 ლარი, V-VIII დონე 120 ლარი .

ამერიკელ პედაგოგთან: 1 თვე 120 ლარი (ჯგუფში)

TOEFL და FCE კურსი ON-line

მხოლოდ ჩვენთან! ON-LINE ინგლისური! ამერიკელ პედაგოგი მოგამზადებთ მაღალი საფეხურის ინგლისური ენის ტესტებისა და გამოცდებისთვის. TOEFL და FCE კურსი ონლაინ რეჟიმში:

 • ონლაინ რეჟიმში: 60 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 20 $
 • ონლაინ რეჟიმში: 90 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 24 $

FCE და TOEFL მოსამზადებელი კურსი ქართველ პედაგოგთან

კურსს უძღვება: ინგლისური ენის სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მასწავლებელი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს CAE, FCE, TOEFL, Teaching Knowledge Test (M1,M2,M3), გავლილი აქვს ETAG, MELT, გააჩნია ინგლისური ენის სწავლების დიდი გამოცდილება.

 • PET, KET - კურსის ხანგრძლივობა: 50 სთ. 1 თვის სწავლის გადასახადი 140 ლ (ჯგ). მოიცავს ყველა საფეხურს (reading,speaking. grammar ,writing}. ჩატარდება ტესტირება და მიეცემა შესაბამისი რეკომენდაცია გამოცდაზე გასასვლელად.

  TOEFL - კურსის ხანგრძლივობა: 40სთ. 1თვის სწავლის გადასახადი 150ლ (ჯგ). კურსი მოიცავს ოთხივე საფეხურს: Reading, Listening, Speaking,Writing. ჩატარდება Mock ტესტი feedback-ით. .
 • FCE - კურსის ხანგრძლივობა: 60 სთ. 1 თვის სწავლის გადასახადი 150ლ (ჯგ). მზადება მიმდინარეობს საგამოცდო პროგრამით: Reading ,Writing, Use of English, Listening, Speaking. ჩატარდება ტესტირება feedback-ით. გაივლით გამოცდის ჩაბარების პრინციპებს.

  CAE, IELTS -კურსის ხანგრძლივობა: 100 სთ. 1 თვის სწავლის გადასახადი 170 (ჯგ). ჯგუფში ჩასარიცხად ჩატარდება ტესტირება. სასწავლო პროცესი მაქსიმალურადა არის მიახლოებული საგამოცდო გარემოსთან. სტუდენტები გაივლიან ყველა საჭირო საგამოცდო დავალებას .

  აუცილებელია ამ კურსის მსმენელები ფლობდნენ ინგლისურ ენას განსაზღვრულ დონეზე. შერჩევა მოხდება ტესტირების საფუძველზე. თუ მსმენელის ენის ფლობა შეესაბამება განსაზღვრულ დონეზე დაბალ დონეს, მიმდინარეობს ენის სათანადო დონემდე მიყვანა და შემდეგ გადასვლა სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელ პროგრამაზე.

სამართალი, პოლიტიკა, დიპლომატია, ბიზნესი, საბანკო-საფინანსო, მედიცინა და ტურიზმი

მხოლოდ ჩვენთან! ON-LINE ინგლისური! ამერიკელ პედაგოგი მოგამზადებთ მაღალი საფეხურის ინგლისური ენის ტესტებისა და გამოცდებისთვის. დაგეხმარებათ ისწავლოთ თემატური ინგლისური, გაიუმჯობესოთ საკომუნიკაციო ლექსიკა. IELTS კურსი და თემატური ინგლისური (სამართალი, პოლიტიკა, დიპლომატია, ბიზნესი, საბანკო-საფინანსო) ონლაინ რეჟიმში:

 • ონლაინ რეჟიმში: 60 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 20 $
 • ონლაინ რეჟიმში: 90 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 24 $

  ჩვეულებრივ რეჟიმში: კვირაში 3-ჯერ. 3-4 კაციან ჯუფში 140 ლარი თვეში, წყვილში 170 ლარი თვეში.

გიდის (ტურიზმი) მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 8 კვირა, მეცადინეობა კვირაში სამჯერ 1.20 საათი, მეცადინეობა წყვილში. კურსის სასწავლო გადასახადი 400 ლარი.

ინტენსიური კურსი

მსმენელი გაიუმჯობესებს: საუბრის, სმენის, კითხვის და წერის უნარ-ჩვევებს, ლექსიკას, გამოთქმას და ინტონაციას, თავისუფლად მეტყველების უნარს, რაც მთავარია დროის მცირე მონაკვეთში.

მეცადინეობა ჯგუფური მეთოდით, ჯგუფში 5-6 მსმენელი. მეცადინეობა კვირაში 5 დღე, ხანგრძლივობა 1.20 სთ-ი, თვეში 20 გაკვეთილი, ღირებულება 160 ლარი.