ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი:

სასწავლო ცენტრმა ILC ბიზნეს-ინგლისურის მასწავლებლად მოიწვია პროფესიონალი პედაგოგი. ჩვენს პედაგოგს მიღებული აქვს შესაბამისი უმაღლესი განათლება, მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილება; მუშაობს სულხან–საბა ორბელიანისა და ეკონომიკურ-ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში ინგლისური ენის პედაგოგად,დიდ ათეულში შემავალი საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიის ადმინისტრაციის უფროს სპეციალისტად, ელჩის თანაშემწედ, ქვეყნის ცენტრალური საფინანსო ინსტიტუტის საერთაშორისო ფინანსების განყოფილების წამყვან სპეციალისტად.
მისი მრავალფეროვანი განათლება საშუალებას აძლევს მას გამოიყენოს თავისი მრავალმხრივი გამოცდილება ენის შემსწავლელებთან მუშაობის პროცესში. შესაბამისად მას შეუძლია ეფექტურად შეასწავლოს ზოგადი ინგლისური ენა ნებისმირ მსურველს, ასევე ბიზნეს ინგლისური. ბიზნეს ინგლისურის კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც მუშაობს ბიზნეს გარემოში, ეწევა ბიზნესს და სჭირდება ინგლისურ ენაზე გამართული და თავდაჯერებული კომუნიკაცია, ასევე ბიზნეს ინგლისურით დაინტერესებული პირებისთვის; სასწავლო მასალები შერჩეულია სპეციალიზირებული ბიზნეს გამოცემებიდან და სხვა ორიგინალური წყაროებიდან. თქვენ შეიძენთ: საკომუნიკაციო უნარებს ბიზნესის სფეროში, თავისუფლად მეტყველების უნარს, ბიზნეს-ლექსიკას, ბიზნეს-მიმოწერას, რეფერირებას, სხვადასხვა საოფისე დოკუმენტებზე მუშაობას. ინგლისურის ეფექტურად გამოყენების სტრატეგია სხვადასვა ბიზნეს სიტუაციაში – პრეზენტაცია, შეხვედრა, მოლაპარაკება, სატელეფონო საუბარი.

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2–ჯერ ან 3-ჯერ, ჯგუფში მიღება ტესტირებით. აუცილებელია ამ კურსის მსმენელი ფლობდეს ინგლისურ ენას Upper-Intermediate დონეზე (V). თუ ენის ფლობა V დონეზე დაბალია, მიმდინარეობს ენის სათანადო დონემდე მიყვანა და შემდეგ გადასვლა სასურველ პროგრამაზე. ცენტრში ყველა პირობაა, რაც წარმატებული სწავლებისთვის აუცილებელია.

ისნის სასწავლო ცენტრი, ინგლისური ენის სწავლის ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველებს სთავაზობს საუკეთესო არჩევანს, კვალიფიციური და გამოცდილი პედაგოგების ხელმძღვანელობით.

სწავლა წარმოებს დონეების მიხედვით თანამედროვე სასწავლო და მეთოდური მასალების, აუდიო ტექნიკის გამოყენებით, რომლის საშუალებით მსმენელი ყოველდღიურად გაიუმჯობესებს წერის, კითხვის, საუბრის და სმენის უნარ-ჩვევებს, გაიმდიდრებთ ლექსიკას, გამოთქმას, ინტონაციას, გრამატიკის ცოდნას, შეიძენს პრაქტიკულ და საჭირო სიტყვათა მარაგს. მეცადინეობა წარმოებს ჯგუფში, წყვილებში ან ინდივიდუალურად. ძირითადი სახელმძღვანელოების გარდა მსმენელებს გარკვეულ დონეზე ეძლევათ დამატებითი ლიტერატურა.

ILC-ში ჩარიცხვის წესი და სწავლების დონეები:

პირველ რიგში გაეცნობით სასწავლო ცენტრის პირობებს, შემდეგ შეავსებთ განცხადის ფორმას. ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე ჩაირიცხებით შესაბამის დონის ჯგუფში. ჯგუფი შედგება 3-5 მსმენელისაგან.

გთავაზობთ სწავლების სხვადასხვა დონეს:

  • Beginner
  • Elemenrary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper intermediate
  • Pre - Advanced
  • Advanced
  • Post-Advanced

ყოველი დონის დამთავრების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება, მისი შედეგების საფუძველზე მოხდება შემდეგ დონეზე გადაყვანა ან გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი.

ერთი თვის გადასახადი ერთ მოსწავლეზე შეადგენს:

მოსწავლეებისთვის: მოზრდილებისთვის:
1-Beginner
2-Elemenrary
3-Pre-intermediate
4-Intermediate
5-Upper intermediate
6-Pre - Advanced
7-Advanced
8-Post-Advanced
70 ლარი
70 ლარი
80 ლარი
80 ლარი
100 ლარი
120 ლარი
120 ლარი
120 ლარი
85 ლარი
85 ლარი
90 ლარი
100 ლარი
120 ლარი
130 ლარი
130 ლარი
130 ლარიინგლისური ენის შემსწავლელი დაჩქარებული "Express" კურსი

ეს არის სახალისო გაკვეთილები, დავალებებისა და წიგნების გარეშე, ფაქტიუტად ადგილზე ხდება ენის შესწავლა ასაკის შესაბამისი თეორიული მასალებითა და აქტივობებით, საკომუნიკაციო სავარჯიშოებით,თემატური დიალოგებით, აუდიო და ვიზუალური მასალების გამოყენებით. სწორად დაგეგმილი საგაკვეთილო პროცესი უზრუნველყოფს ყველა მსმენელის ჩართულობას და ასევე საუბრის, სმენის, კითხვის დასმის უნარ-ჩვევების განვითარებას. ეტაპობრივად ხდება ლექსიკური მარაგის გამდიდრება. მსმენელები ეჩვევიან მიღებული ცოდნის ეფექტურად გამოყენებას. სწავლის პროცესი სახალისო და საინტერესოა. თქვენ დაგხვდებათ, სასიამოვნო, კეთილგანწყობილი გარემო, რაც მთავარია, მასწავლებლებად მოწვეულია ახალგაზრდა მასწავლებელი, რომელიც გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით, პასუხისმგებლობით, სტუდენტების მიმართ მეგობრული დამოკიდებულებით.

ერთი თვის სწავლების გადასახადი ერთ მსმენელზე:
- კვირაში 3-ჯერ ჯგუფში 3-5 მოსწავლე 150 ლარი, წყვილში 200 ლარი.FCE და TOEFL მოსამზადებელი კურსიPET,FCE,CAE,TOEFL,IELTS სასწავლო კურსები მაქსიმალურადაა მიახლოებული საგამოცდო გარემოს. აქცენტი კეთდება ისეთი პირობების შექმნაზე, რაც დაგეხმარებათ წარმატებით დაძლიოთ საგამოცდო დავალებები და მაქსიმალურად გამოავლინოთ ცოდნა გრამატიკასა და ლექსიკაში, ასევე მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესოთ ენობრივი დონე, გამოიმუშავებთ შეზღუდულ დროში მაქსიმალური ცოდნის გამოვლენის უნარ-ჩვევას.

კურსს უძღვება: ინგლისური ენის სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მასწავლებელი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს CAE, FCE, TOEFL, Teaching Knowledge Test (M1,M2,M3), გავლილი აქვს ETAG, MELT, გააჩნია ინგლისური ენის სწავლების დიდი გამოცდილება.


- PET, KET. მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ (გაკვ. 1,5 სთ). 1 თვის სწავლის გადასახადი 140 ლ (ჯგ). მოიცავს ყველა საფეხურს (reading,speaking. grammar ,writing}. ჩატარდება ტესტირება და მიეცემა შესაბამისი რეკომენდაცია გამოცდაზე გასასვლელად.

- TOEFL. მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ (გაკვ. 1,5 სთ). 1 თვის სწავლის გადასახადი 150 ლ (ჯგ), 250 ლარი (ინდ.) კურსი მოიცავს ოთხივე საფეხურს: Reading, Listening, Speaking,Writing. ჩატარდება Mock ტესტი feedback-ით.

- FCE. მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ (გაკვ. 1,5 სთ). 1 თვის სწავლის გადასახადი 150 ლ (ჯგ), 250 ლარი (ინდ.) მზადება მიმდინარეობს საგამოცდო პროგრამით: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. ჩატარდება ტესტირება feedback-ით. გაივლით გამოცდის ჩაბარების პრინციპებს.

- CAE, IELTS. მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ (გაკვ. 1,5 სთ). 1 თვის სწავლის გადასახადი 170 (ჯგ), 250 ლარი (ინდ). ჯგუფში ჩასარიცხად ჩატარდება ტესტირება. სასწავლო პროცესი მაქსიმალურადა არის მიახლოებული საგამოცდო გარემოსთან. სტუდენტები გაივლიან ყველა საჭირო საგამოცდო დავალებას. (კვირაში 3-ჯერ ჯგ. 220 ლარი, ინდ. 300 ლარი)

აუცილებელია ამ კურსის მსმენელი ფლობდეს ინგლისურ ენას Upper-Intermediate დონეზე (V). შერჩევა მოხდება ტესტირების საფუძველზე. თუ მსმენელის ენის ფლობა შეესაბამება V დონეზე დაბალ დონეებს, მიმდინარეობს მომზადება ენის სათანადო დონემდე მისაყვანად და შემდეგ გადასვლა სასერტიფიკატო გამოცდის პროგრამაზე.


ინგლისური ON-LINE

TOEFL, FCE, პროფესიული და ბიზნეს მიმართულებები . მხოლოდ ჩვენთან! ON-LINE ინგლისური! ამერიკელ პედაგოგი მოგამზადებთ მაღალი საფეხურის ინგლისური ენის ტესტებისა და გამოცდებისთვის. TOEFL კურსი ონლაინ რეჟიმში:

-60 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 20 $
-90 წუთიანი გაკვეთილი. 1 გაკვეთილი 24 $


ინგლისური ენა გიდებისთვის

ტურისტული ბიზნესის მზარდი განვითარების პირობებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს გიდის პროფესია. თუ თქვენ ფლობთ გიდისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და მხოლოდ ენის სათანადო ცოდნა გიქმნით ბარიერს, გაიარეთ ჩვენი სპეც-კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ სპეციფიური ტერმინოლოგიის ათვისებაში, გიდისთვის საჭირო ტექსტებზე მუშაობის შედეგად დახვეწავთ როგორც თქვენს პროფესიულ ენას, ასევე გაიმდიდრებთ ინფორმაციას სხვადასხვა ტურისტული ადგილების შესახებ, რაც გაზრდის თქვენი, როგორც გიდის კონკურენტუნარიანობას.

კურსის აუცილებელი პირობაა ენის ცოდნა მინიმუმ Pre-Intermediate-ის დონეზე.
კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე (16 გაკვეთილი).
კურსის სასწავლო გადასახადი ერთ მოსწავლეზე 360 ლარი (წყ).


ინგლისური ენა სასტუმროს თანამშრომლებისთვის

ისწავლით ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიას და ტერმინოლოგიას, გაიმდიდრებთ ლექსიკას, ისწავლით გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას, შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას, ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ -ჩვევები. ტრენინგის შემდეგ შეძლებთ ინგლისურ ენაზე აწარმოოთ სატელეფონო საუბარი კლიენტთან, დაჯავშნოთ ნომერი, გაატაროთ ან მოხსნათ რეგისტრაციიდან სტუმარი, დაეხმაროთ ვიზიტორს სასტუმროში ორიენტაციაში, სწავლების მეთოდები მოიცავს წერას, კითხვას, ზეპირ მეტყველებას, თარგმანს, აუდირებას, ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და წყვილებში მუშაობას, როლურ თამაშებს.

კურსის აუცილებელი პირობაა ენის ცოდნა მინიმუმ Pre-Intermediate-ის დონეზე.
ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს (16 გაკვეთილი).
1 თვის ღირებულება ერთ მოსწავლეზე შეადგენს: 180 ლ (წყ), 160 ლ (ჯგ).