სასტუმროს მენეჯმენტი და ეფექტური მასპინძლობა

საქართველოში ტურიზმის განვითარების სწრაფ ტემპებთან ერთად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სასტუმროთა ფართო ქსელის განვითარება. თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასტუმროს ბიზნესის სწორად წარმართვა, რათა მზარდ კონკურენტულ ბაზარზე დაინტერესებულმა პირებმა სწრაფად და წარმატებით დაიკავონ საკუთარი ნიშა. ამ მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ტრენინგები “სასტუმროს მენეჯმენტი“ და "ეფექტური მასპინძლობა და მომსახურება".

ტრენინგის მიზანია: ქართული სასტუმროების მომსახურე პერსონალის გადამზადება სასტუმროს მენეჯმენტის საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად, ასევე სასტუმროში დასაქმების მსურველების სრული თეორიული მომზადება.

ILC_ში მიიღებთ უახლეს ინფორმაციას და უმოკლეს დროში, სწრაფად და ეფექტურად დაეუფლებით იმ ძირითად პრინციპებს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაიმკვიდროთ ადგილი მომსახურების ამ ფართო და მზარდ ბაზარზე!

გაძლევთ საუკეთესო შანსს დაეუფლოთ ახალ პროფესიას და დაიწყოთ კარიერა ხუთ ვარსკვლავიანი სამყაროში!

გამოიყენეთ ზაფხული ეფექტურად! შეისწავლეთ ყველაზე პოპულარული სფერო: სასტუმროს მენეჯმენტი და ეფექტური მასპინძლობის პრინციპები განსაკუთრებულ - საზაფხულო ფასად! იპოვეთ თქვენი თავი სასტუმრო ინდუსტრიაში!

ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • სასტუმროს მენეჯმენტის ზოგადი მიმოხილვა
 • სასტუმროს ტიპები და მათი კატეგორიები (ჰოსტელი, მოტელი, საოჯახო სასტუმრო)
 • სასტუმროს დეპარტამენტები და სტრუქტურა
 • ოთახების ტიპები და მათი აღწერა
 • სასტუმროს მართვის სტრუქტურა
 • სასტუმროს პერსონალის სამუშაო არწერილობანი
 • „ფრონტ ოფისი“
 • რეზერვაციის სამსახური
 • სასტუმროს მომსახურე პერსონალის სტრუქტურა
 • სასტუმროს მატერიალურ-ტექნიკური მახასიათებლები
 • ვარსკვლავების მინიჭების კატეგორიები
 • სასტუმროს საერთაშორისო ტერმინოლოგია
 • ქართული სასტუმრო სტანდარტების მიმოხილვა
 • თანამედრო სასტუმროს სტრუქტურა
 • სასტუმროს მართვის კონცეფციები
 • სასტუმროს მარკეტინგი
 • სასტუმროს რესტორნების ბიზნესი
 • დაჯავშნის გლობალური პროგრამები
 • სასტუმროში განთავსების ეტაპები
 • ფასწარმოქმნა სასტუმროში
 • „ჩეკ ინ“ და „ჩეკ აუთ“
 • ბონუს სისტემები
 • სასტუმროს კომპიუტერული მართვის პროგრამები
 • Micros Opera Express
 • Fidelio, Nimeta, Lidging Touch
 • ბათლერის ცნება და განმარტება, მომსახურების სფერო; ბათლერი საქართველოში
 • vip პაკეტი
 • ადგილობრივი ბაზარი და კლიენტურა
 • ტურიზმის „ტაიმ შეარ“
 • საქართველოში არსებული 4- და 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების განხილვა
 • მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ზოგადი მიმოხილვა


 • კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია
  კურსის ღირებულება: ჯგუფური 250 ლარი; 300 ლარი (წყ.) ინდივიდუალური 400 ლარი


  ტრენინგი "ეფექტური მასპინძლობა და მომსახურება" მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • პიროვნების, საკუთარი თავისა და სასტუმროს პროდუქტის პრეზენტაცია სტუმართან
 • ეფექტური მომსახურების ცნება და მისი მნიშვნელობა სასტუმრო ინდუსტრიაში
 • რა არის ეფექტური კომუნიკაცია
 • ინფორმაციის გაგების და გადაცემის გზები
 • ადამიანთა ფსიქოლოგიური ტიპების მოკლე მიმოხილვა
 • რეალობის პიროვნებისეული აღქმა
 • სამუშაო ადგილის სისუფთავე
 • პროფესიული იმიჯი. დრეს კოდი
 • სტუმართან პირველი შეხვედრისა და შთაბეჭდილების მნიშვნელობა
 • ვერბალური და არაფერბალური კომუნიკაცია
 • მოსმენის ტექნიკა (აქტიური და პასიური)
 • მომსახურების დაწყების პირველი ეტაპი
 • კლიენტის უფლებები
 • არასასურველი ქმედებები კლიენტტან ურთიერთობაში
 • კლიენტის გადამისამართების ტექნიკა
 • შიდა კომუნიკაციის როლი სასტუმროში
 • გუნდური მუსაობის დადებიტი და უარყოფითი მხარეები
 • სატელეფონო საუბრის ეტიკეტი და სტანდარტი სასტუმროში
 • შეფერხებები და მათი აღმოფხვრის წესები სასტუმროში
 • კონფლიქტის წყარო სასტუმროში
 • უკმაყოფილო სტუმარტან ქცევის სტანდარტები
 • კონფლიქტისა და ურთიერთობის დარეგულირების ტეაპები სასტუმროში
 • სტრესის მართვა, პირობითი რეფლექსები
 • მომაბეზრებელი სტუმარი
 • თავაზიანი უარი და ბოდიშის მოხდის ტექნიკა
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსი
 • პროაქტიური მოკითხვა და დამატებითი შეთავაზებები
 • სტუმართან ურთიერთობის დასრულება (ერთჯერადიმოხმარებელი), საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელება (ხშირი მოხმარებელი)
 • „მოგზავნილი კლიენტი" - გამოცდა


 • კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია
  კურსის ღირებულება: ჯგუფური 210 ლარი; 250 ლარი (წყ); ინდივიდუალური 300 ლარი.


  შესაძლებელია სასტუმროს მენეჯმენტისა და ეფექტური მასპინძლობის ინტეგრირებული კურსის გავლა.