მომზადება ეროვნული გამოცდებისთვის:

თქვენ მოგამზადებენ კვალიფიციური, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული პედაგოგები. მათ გააჩნიათ არა მარტო საგნის ღრმა ცოდნა და სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება, ისინი კარგად იცნობენ როგორც საგნობრივ პროგრამას, ასევე საგამოცდო სისტემას.

შეაღე ILC-ის კარი! ჩვენი ყველა მოსწავლე წარმატებით აბარებს გამოცდას.


საგამოცდო საგნები (სააბიტურიენტო) და ზოგადი უნარები:
(კვირაში 2-ჯერ, თვეში 8 გაკვეთილი)

ჯგუფი უნარები
(ორვე ნაწილი)
ინგლისური ქართული, სამოქალაქო
და სხვ.
2 მსმენელი 110 ლარი 100 ლარი 100 ლარი
3-4 მსმენელი 90 ლარი 80 ლარი 70 ლარი
5-7 მსმენელი 70 ლარი - 70 ლარისამაგისტრო ზოგადი უნარები:

ჯგუფი გაკვ. რ-ბა
კვირაში/თვეში
გაკვ. ხანგრძლივობა,
საათი
ერთი თვის
სწავლების სფასური
2 მსმენელი 2/8 1 სთ 120 ლარი
3-5 მსმენელი 2/8 1,5 სთ 100 ლარიზოგადი უნარები სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში გამოცდების ჩაბარების მსურველთათვის:

ჯგუფი გაკვ. ხანგრძლივობა,
საათი
ერთი გაკვ. საფასური
2 მსმენელი 1 სთ 15 ლარი
3-4 მსმენელი 1,5 სთ 12 ლარი


ჩვენ ყურადღება, მშობლებთან მჭიდრო კონტაქტი, მეგობრული ატმოსფერო და მოსწავლეების მხრიდან მონდომება და კიდევ მონდომება, მაღალი შედეგის გარანტია აუცილებლად იქნება. ჩვენ ყურადღება, მშობლებთან მჭიდრო კონტაქტი, მეგობრული ატმოსფერო, კეთილმოწყობილი, სასიამოვნო გარემო და მოსწავლეების მხრიდან მონდომება, მაღალი შედეგის გარანტია აუცილებლად იქნება.

თვის ბოლოს ჩატარდება მინი გამოცდები ტესტირებით. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ჩვენი ყოველი მოსწავლე კმაყოფილი დარჩება.